Vítejte na našem webu

Advokátní kancelář
Hanus & Švrček

Úspěch práce advokáta závisí na stupni vyřešení vašeho problému, nikoliv na množství popsaného papíru.

Mgr. Jaroslav Hanus a Mgr. Petr Švrček

A

dvokátní kancelář byla založena v roce 2010 advokátem Mgr. Jaroslavem Hanusem, na jehož profesní praxi a zkušenosti současná advokátní kancelář navazuje. Standardem naší advokátní kanceláře je vysoká odbornost a profesionalita každého z členů kanceláře. Na problémy klientů nahlížíme komplexně, protože jen takový pohled může přinést efektivní řešení. Nabízíme však více než jen řešení vzniklého problému, umíme předvídat rizika a proaktivně dát klientům řadu doporučení. V neposlední řadě klientům garantujeme absolutní diskrétnost a vysoký standard zabezpečení dat.

Náš tým je sestaven tak, aby Vám byl schopen poskytnout právní služby na nejvyšší úrovni ve všech oblastech práva. Spolupracujeme s celou řadou externích odborníků v souvisejících oborech, zejména s notáři, exekutorskými úřady, překladateli a soudními znalci, a jsme tak schopni klientům nabídnout skutečně všestranné řešení. Díky propojení s významnými rejstříky nabízíme užitečné doplňující služby a pomoc (např. automatická kontrola solventnosti a lustrace protistran). Samozřejmostí je zastupování klientů před obecnými soudy všech stupňů, před Ústavním soudem ČR, ve všech správních řízeních a ve správním soudnictví.