Hanus & Švrček
(+420) 703 148 553  (Po-Pá: 8:30-18:00)
Menu
 
 

Právní služby Správní právo

Služba
 
 

Správní řízení

  • Budeme Vás zastupovat ve správním řízení před orgány státní správy a samosprávy (např. řízení před katastrem nemovitostí, před živnostenskými úřady…).
  • Připravíme pro Vás podklady a dokumenty potřebné pro vydání správních rozhodnutí.
  • Podáme za Vás řádné i mimořádné opravné prostředky, žaloby proti rozhodnutí správních orgánů, jakož i kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.
 

Přestupková řízení či řízení o jiných správních deliktech

  • Zajistíme Vám komplexní poradenství a služby v této oblasti..
  • Připravíme právní rozbor Vašeho případu a navržení nejlepších možností řešení Vaší situace..
  • Zastoupíme Vás v řízení o přestupku před správním orgánem.
 

Řízení týkající se dopravních přestupků

  • Uděláme maximum pro záchranu vašeho řidičského průkazu, bodů či peněz za pokuty.
 

Sociální zabezpečení a důchody

  • Zastoupíme Vás ve všech typech sporů týkající se oblasti sociálního zabezpečení (pojištění, sociální dávky, důchody apod.) před soudy, úřady a jinými institucemi.
 

Náhrada škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem

  • Uplatníme pro Vás nároky vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem a případně je vymůžeme soudní cestou.
 

Nenašli jste co jste hledali?

Poskytujeme velké množství služeb, jehož kompletním výčtem vás nechceme zahlcovat. Obraťte se na nás a zeptejte se.