Hanus & Švrček
(+420) 703 148 553  (Po-Pá: 8:30-18:00)
Menu
 
 

Právní služby Insolvenční právo

Služba
 
 

Právní poradenství poskytované dlužníkům

  • Pomůžeme dlužníkům, kteří se dostali do problémů se splácením dluhů, ať již se jedná o jednotlivce či společnosti. Budeme vyjednávat s věřiteli o možnosti splátek či odpuštění části dluhu
  • Zajistíme podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení či návrhu na povolení oddlužení a zastoupíme Vás následně v insolvenčním řízení.
 

Právní poradenství poskytované věřitelům

  • Zajistíme Vám, aby bylo dosaženo co nejlepší výtěžnosti pohledávek za dlužníkem v insolvenčním i jiném řízení.
  • U nesolventních dlužníků dohledáme „odkloněný“ majetek, abyste se mohli z tohoto majetku uspokojit, popř. zajistíme zahrnutí tohoto majetku do majetkové podstaty v insolvenčním řízení.
  • Sepíšeme za Vás na Vašeho dlužníka insolvenční návrh, zajistíme pro Vás přípravu a podání přihlášky do insolvenčního řízení
  • Zastoupíme Vás na schůzích věřitelů, v případných incidenčních sporech v průběhu insolvenčního řízení, sporech v rámci vyloučení věcí, práv a jiných majetkových hodnot z majetkové podstaty úpadce apod.
 

Další právní služby

  • Pokud byl Váš majetek neoprávněně zahrnut do majetkové podstaty, pak pro Vás vypracujeme vylučovací žalobu a zastoupíme Vás v následném řízení.
  • Zajistíme kontrolu solventnosti a lustrace protistrany.
  • Poradíme Vám, jakým způsobem nejefektivněji vymoci Vaši pohledávku.
 

Nenašli jste co jste hledali?

Poskytujeme velké množství služeb, jehož kompletním výčtem vás nechceme zahlcovat. Obraťte se na nás a zeptejte se.