Hanus & Švrček
(+420) 703 148 553  (Po-Pá: 8:30-18:00)
Menu
 
 

Právní služby Občanské právo

Služba
 
 

Kupní smlouvy, darovací smlouvy movitých a nemovitých věcí

  • Pokud prodáváte, kupujete, darujete či směňujete nemovitosti, sepíšeme Vám příslušné smlouvy a návrhy pro řízení na katastrálním úřadu, posoudíme správnost smluv, které Vám dodala druhá smluvní strana a upozorníme Vás na rizikové faktory při podpisu smluv.
  • Naše advokátní kancelář je oprávněna poskytovat advokátní úschovy, a jsme Vám tak schopni (nejen) při koupi či prodeji nemovitosti zajistit advokátní úschovu kupní ceny.
 

Věcná břemena, služebnosti, zástavní práva

  • Poradíme jak na zřízení, změny, zrušení věcných břemen, zástavních práv i jiných obdobných institutů.
 

Nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy

  • Zpracujeme pro Vás nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, poskytneme Vám podporu ve vztazích s Vašimi nájemníky nebo pronajímateli.
 

Jiné smlouvy

  • Jsme pro Vás schopni připravit prakticky jakoukoliv další smlouvu dle Vašich požadavků. Ať se jedná o typickou smlouvu o dílo, netypickou smlouvu o výpůjčce nebo o zcela nový smluvní typ, který bude přesně přizpůsoben Vašim potřebám.
 

Zastupování v občanskoprávním řízení, exekučním řízení (vymáhání pohledávek)

  • Budeme Vás zastupovat v řízeních před soudy a v následném exekučním či jiném řízení o vymožení Vašeho práva.
  • Připravíme pro Vás nezbytné návrhy, jako je odpor proti platebnímu příkazu, námitky proti směnečnému platebnímu příkazu či jakékoliv jiné nezbytné návrhy.
 

Náhrada škody, bezdůvodné obohacení

  • Způsobil Vám někdo škodu, obohatil se na Váš úkor? Budeme pro Vás vymáhat náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení či jiných nároků, budeme jednat či vyjednávat s protistranou.
 

Dědické právo

  • Připravíme Vám závět, listinu o vydědění, poradíme Vám, jak na dědické řízení a rádi Vás v tomto řízení zastoupíme.
 

Autorské právo

  • Zajistíme Vám právní pomoc v oblasti autorského práva, budeme Vás zastupovat v řízení o zápisu ochranných známek, připravíme či zkontrolujeme pro Vás licenční smlouvu, budeme pro Vás vymáhat Vaše nároky z neoprávněného užívání autorského díla, ochranné známky či průmyslového vzoru, zajistíme převod doménového jména významného pro Vaší internetovou prezentaci.
 

Nenašli jste co jste hledali?

Poskytujeme velké množství služeb, jehož kompletním výčtem vás nechceme zahlcovat. Obraťte se na nás a zeptejte se.