Hanus & Švrček
(+420) 703 148 553  (Po-Pá: 8:30-18:00)
Menu
 
 

Právní služby Manuál soudního řízení

Zaslali jsme Vám předvolání k soudu. Co to znamená? Musíte se zúčastnit soudního jednání? Nebo půjde jen advokát?

 
 
 • Pokud jsme Vám zaslali předvolání k soudnímu jednání a výslovně jsme neuvedli, že s Vaší účastí nepočítáme, pak k uvedeném jednání půjdeme společně.

1. Je má účast u soudu nutná?

 • Některých jednání se účastnit nemusíte, jiných se naopak účastnit musíte. Záleží na okolnostech případu. Obecně však platí, že na soudce bude vždy působit lépe, pokud se jednání zúčastníte.
 • Pokud Vám osobně bylo doručeno předvolání (tzn. nikoliv pouze advokátovi), pak tímto soud dává najevo, že Vaši účast na jednání požaduje.

2. Pročítáte si předvolání k soudu a už víte, že nemůžete dorazit?

 • Neprodleně nám sdělte tuto skutečnost a my Vás z jednání omluvíme nebo zajistíme odročení jednání. Pokud je Vaše účast nutná, pak musíte uvést soudu vážné důvody, proč se nemůžete dostavit. Napište nám v takovém případě důvody nepřítomnosti a přiložte příslušné podklady. Dokladem může být např. kopie neschopenky. Omluva z důvodu, že Vás zaměstnavatel nepustí, Vám u soudu neprojde. Zaměstnavatel je povinen vám poskytnout pracovní volno bez náhrady

3. Nechcete se zúčastnit soudního jednání?

 • Pokud se jednání nechcete zúčastnit (ale neexistují vážné důvody, proč byste se dostavit nemohli), pak to vždy nejdříve zkonzultujte s advokátem. V některých případech není Vaše účast nutná (viz výše), pokud by však Vaše účast u soudu nutná byla a vy byste se nedostavil, můžete tím naštvat soudce, což nikdy není dobrá procesní taktika.

Rady a tipy, jak se chovat u soudního řízení

Níže jsou již obsaženy rady, jak se chovat u soudního řízení. Pokud se jím budete řídit, budete se soudu jevit věrohodněji. Zároveň při respektování uvedených základních pravidel máte vyšší šanci, že Vám bude ze strany soudu pozorněji nasloucháno, neboť se soud nebude muset soustředit na jiné věci. Pokud tyto zvyklosti naopak respektovat nebudete, můžete si u soudu uškodit.

 

1. Na co myslet před soudním jednáním

 • Vezměte si na sebe formální oděv. K soudu byste měli mít formální a vhodné oblečení, abyste ukázal respekt k soudu a jeho procesu.
  • Muži: Ideální je společenský oblek, košile a kravata, nicméně přípustné je i jiné slušné oblečení. Nic nezkazíte, pokud si vezmete tmavé kalhoty a nějakou pěknou košili. Určitě ale ne tu havajskou. Přijatelné jsou i tmavé džíny (bez trhanců, cvoků a výrazných nápisů) s košilí a sakem.
  • Ženy: Vezměte si ideálně společenské kalhoty a halenku nebo sukni či jednoduché šaty. Vyhněte se velkým výstřihům, vzorům, nápisům i křiklavým barvám.
 • Doklad totožnosti. K jednání soudu je nezbytné vzít si doklad totožnosti, naopak zbraně u sebe mít nelze.

2. V den soudního jednání

 • Buďte včas. K soudu dorazte nejpozději 15 minut před zahájením jednání. Při vstupu do budovy soudu budete podrobeni ne příliš příjemné proceduře projití bezpečnostním rámem a prohlídkou zavazadel. Neberte si s sebou jakékoliv nože, sečné a palné zbraně, pepřové spreje ani jiné nástroje osobní ochrany.
 • Najděte soudní síň a vyhledejte advokáta. Pokud jsme se nedomluvili jinak, pak se sejdeme před jednací síní. Pokud byste jednací síň v budově soudu nedokázali najít, zeptejte se justiční stráže u vchodu do budovy. Před každou soudní síní visí rozpis jednání na celý den, ve kterém to své jednání naleznete (pokud ho nenaleznete, jste pravděpodobně u nesprávných dveří). Vedle dveří naleznete i tzv. „Poučení osob vstupujících do jednací síně“. Přečtěte si ho. Je trochu návodem, jak se v síni chovat.
 • Nechoďte do jednací síně předčasně. Ke vstupu do jednací síně budete vždy osobně soudcem, zapisovatelkou nebo reproduktorem na chodbě vyzváni. Pokud nejdete pozdě, neklepejte, nebouchejte ani se jinak nedobývejte do jednací síně. Nehledejte soudce po chodbách, jednání může být zahájeno později, pokud bude mít soudce či jiný účastník zpoždění.

3. Při soudním jednání

Každý soudce je zvyklý vést řízení trochu jiným způsobem, je vhodné se přizpůsobovat situaci. Kupříkladu u rodinných věcí je kladen větší důraz na neformálnost, v případě trestního řízení je naopak řízení vedeno velmi striktně.

Níže uvedené rady nejsou vyčerpávající a neberte je proto jako doslovný návod na všechny typy soudních řízení. Rozhodně taky není úplným rozborem procesních pravidel dle občanského soudního řádu, kterým se soudní jednání zpravidla řídí. Berte to spíše jako stručný náhled toho co dělat a nedělat, kdy vstávat či sedět, kdy mluvit a kdy se naopak vyplatí být spíše potichu.

 • Předložení průkazu totožnosti. Při zahájení soudního jednání budete vyzvání k předložení průkazu totožnosti předsedovi senátu či samosoudci (pokud tak již neučinil dříve).
 • K soudcům přistupujte vždy zepředu! K soudcům účastníci nikdy nepřistupují ze strany.
 • Při výběru místa k sezení záleží, v jakém jste procesním postavení. Pokud jdeme na jednání s Vámi, pak Vás dopředu poučíme, na které místo usednout. Obecně platí, že žalobce, navrhovatel či poškozený v trestním řízení sedí po pravé straně z pohledu soudce a žalovaný, odpůrce či obžalovaný sedí po levé straně z pohledu soudce. Jste-li svědci, znalci nebo jiné osoby zúčastněné na řízení, vyčkejte pokynu soudce. Většinou budete usazeni na lavice určené veřejnosti. Jdete-li jako veřejnost (např. rodinní příslušníci jedné ze stran), usednete rovněž na místa vyhrazená v soudní síni pro veřejnost.
 • Chovejte se slušně a důstojně. Buďte slušní a důstojní během celého soudního jednání. Není povolen vulgární jazyk, hádky nebo jiné nevhodné chování. Nemějte pokrývku hlavy, nejezte, nežvýkejte, nekuřte. Někteří (zejména starší soudci) nemají rádi ani pokud u soudu pijete. Raději se tedy vždy soudu zeptejte, zda se můžete napít.
 • Vyjadřujte se jedině, když dostanete slovo. Pokud se chcete na něco zeptat nebo se vyjádřit, pak je to možné, ale jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). Je nepřípustné, abyste soudní jednání svévolně jakkoliv rušili, ptali se bez udělení slova, chovali se vulgárně či urážlivě či jinak mařili soudní jednání. To platí stejně pro vás jako pro přítomnou veřejnost, která má mnohdy tendenci hlasitě „fandit svým koním“. Nedělejte to, ani k tomu nenabádejte své rodinné příslušníky. Pokud totiž budete soudní jednání rušit, můžete se dočkat nejenom ostré reakce ze strany soudce, ale ten má možnost udělovat i peněžité pořádkové pokuty do velmi citelné výše.
 • Když mluvíte směrem k soudu, postavte se! Vždy když dostanete u soudu slovo, tak se postavte. Výjimkou je pokládání otázek svědkům nebo znalcům, u kterých můžete sedět. Mluvte hlasitě a srozumitelně. Ať mluví kdokoli, vše se zaznamenává do protokolu o jednání. Někdy je zaznamenáno doslovně, někdy pouze výtah.
 • Oslovujte ostatní účastníky formálně, zejména soudce! Účastníci jednání se oslovují „pane – paní – slečno“ s připojením funkce a postavení např. pane předsedo, pane samosoudce, pane žalobce, pane žalovaný, pane svědku či za pomocí akademického titulu. Pro tykání či jiné neformální oslovování osob není v jednací síni prostor.
 • Respektujte soudce a ostatní účastníky řízení. Soudce je autorita v místnosti a je nutné k tomuto takto přistupovat. Se soudcem musíte mluvit s úctou a dodržovat všechna pravidla a pokyny soudce. Soudce rozhoduje taktéž o tom, zda je možné pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy. Pokud si takovýto záznam chcete pořídit, poté je nutné se předsedy senátu (samosoudce) výslovně zeptat.
 • Sledujte své emoce. Ač to může být během soudního jednání náročné, pokuste se ovládat své emoce a udržovat si klid během soudního jednání. Neskákejte nikomu do řeči. Vyhněte se též jakýmkoliv grimasám, posměškům či zvukům. Soudci uvedené jednání sledují a budou Vám ho dávat k tíži. Pokud se bude protistrana vyjadřovat tak, jak se vám to nelíbí (lež, neúplné informace apod.), vše si poznamenejte na papír. Jakmile protistrana domluví, požádejte o slovo a ke každé vyřčené věci se můžete vyjádřit.
 • Nepředkládejte sami důkazy. Pokud chcete u jednání řízení předložit nějaký důkaz, který máte zrovna u sebe, nejprve to prokonzultujte s advokátem. Následně advokát na tuto skutečnost soud vhodně upozorní, potažmo vyčká na výzvu soudu, zda mají účastníci návrhy na doplnění dokazování.
 • Sledujte svou řeč. Pečlivě sledujte co říkáte a pokuste se zajistit, abyste neřekli nic, co by mohlo poškodit Váš případ. V případě jakýchkoliv pochybností vždy předem konzultujte věc s advokátem.
 • Při vyhlášení rozsudku v soudní síni všichni stojí. Po vyhlášení rozsudku se všichni posadí a soud své rozhodnutí v krátkosti i odůvodní a poučí strany o opravných prostředcích. Přestože někdy budete cítit po výroku křivdu, rozhodně není soudní síň místem, kde byste měli vyjadřovat hlasitě svou nelibost nad vyneseným rozsudkem. I po vynesení nám nemilého rozsudku se chováme důstojně a klidně a všechny zanícené argumenty svědčící o nesprávnosti rozhodnutí soudu si necháme pro případné odvolání či diskusi mimo soudní budovu, protože tady nám k ničemu stejně nebudou a jediné, co si můžeme narážkami na rozsudek vykoledovat je opět jen pořádková pokuta. Stejný postup doporučuji zachovat i přítomné veřejnosti.